เมืองนายก: ชุมชนไทยพวน ม้วนเดียวจบ

เขื่อนขุนด่านปราการชล เขาช่องลม อำเภอองครักษ์ น้ำตกสาริกา เป็นสถานที่แรก ๆ ที่ผู้คนนึกออกเมื่อพูดถึงจังหวัดนครนายก หนึ่งในจังหวัดที่ตั้งอยู่กลางประเทศไทย หลายคนรวมทั้งตัวเองไม่เคยรู้ว่าในนครนายกมีหนึ่งกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งอพยพมาจากลาว ประเทศเพื่อนบ้านของเราเมื่อ 200 กว่าปีที่แล้ว กลุ่มชาติพันธุ์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเรื่องราวและความโด่ดเด่นเฉพาะตัว กลุ่มชาติพันธุ์ที่ชื่อว่า "พวน"

Share