ชีวิตดีๆที่บ้านนาถ่อน จ.นครพนม

บ้านนาถ่อนต้อนรับเราด้วยสายลมอ่อนๆ หมู่บ้านที่เงียบสงบ และเต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียวทำให้เรารู้สึกได้ถึงความผ่อนคลาย สายลมและฝนโปรยปรายชำระความเอาเหนื่อยล้าจากการเดินทางไปจนหมดสิ้น ภาพท้องนาสีเขียวกว้างไกลสุดสายตา ต่างจากภาพอีสานที่แผ่นดินแห้งแล้งแบบที่เคยจินตนาการไว้โดยสิ้นเชิง

Share