เที่ยวพรหม (พรหมโลก) ชมธาตุ (พระธาตุ) วาดวารี (บ้านแหลม) ที่…นครศรีธรรมราช

“เมื่อพูดถึงนครศรีธรรมราช คุณนึกถึงอะไร”... คนส่วนมากอาจนึกถึงเจดีย์องค์ใหญ่สีขาว ตัดกับท้องฟ้าสีฟ้าสด ที่เห็นในอนุสาร อ.ส.ท.กันจนชินตา หลายคนอาจนึกถึงอาณาจักรศรีวิชัย เพราะคุ้น ๆ ว่ามีความเกี่ยวข้องกับจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง บางคนอาจนึกถึงอุทยานแห่งชาติเขาหลวง และความเขียวขจีในแบบจังหวัดทางภาคใต้

Share