หนีเมืองกรุงมาอยู่หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โฮมสเตย์ไทรน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

วันนี้กับเช้าที่สดใส ท้องฟ้าเมฆสวยเป็นใจ พร้อมออกเดินทางแล้วจ้า วันนี้เราไปกับโครงการ Thailand Village Academy เป็นตัวแทนประเทศไทย 22คน เดินทางไปไปเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนที่ หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โฮมสเตย์ไทรน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเวลา 6 วัน 5 คืน อยู่ที่ชุมชน ทำกิจกรรมที่ชุมชน กินที่ชุมชน นอนที่ชุมชน เรียนรู้วิถีชีวิต

Share