ใช้ชีวิตเป็นเด็กบ้านนอก จ.มุกดาหาร บ้านภู

เคยอยากมีบ้านนอกเป็นของตัวเองไหม ? เราคือเด็กเมืองกรุงอายุ 25 ปี ที่ฝันอยากมีบ้านนอกเป็นของตัวเอง ธรรมชาติ ความเรียบง่าย เวลาที่ไม่ต้องเร่งรีบ สนามหญ้า ทุ่งนา ภูเขา ผัก ปลา หาได้จากหลังบ้าน สิ่งเหล่านี้ที่หาไม่ได้เมืองกรุง ทุกเช้าที่ต้องรีบตื่น การเดินทางที่ต้องเผื่อเวลา อากาศที่สูดหายใจก็มีแต่ควันรถ

Share