“ลำปาง” การเดินทางของความทรงจำ

'ลำปาง' เมืองแห่งความทรงจำ ไม่ว่าคุณจะเดินไปที่ไหน ทำอะไร พูดคุยกับใคร คุณจะรับรู้ได้ถึงการมีชีวิตอยู่ของอดีต ที่หล่อหลอมให้ลำปางเป็นอย่างทุกวันนี้ การเดินทางครั้งนี้ พิเศษกว่าครั้งไหนๆ เพราะของฝากที่ได้รับกลับไป ไม่ได้มีแค่ความทรงจำ

Share