บันทึกการเดินทาง: refresh ตัวเองมาลองใช้ชีวิตกับชาวบ้าน เรียนรู้วิถีโหนด นา เล

พูดถึง “สงขลา” คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงหาดใหญ่มากกว่าสงขลาทั้งที่หาดใหญ่เป็นแค่หนึ่งในอำเภอของจังหวัดเท่านั้น ซ้ำสนามบินยังเป็นชื่อ หาดใหญ่อีก คิดแล้วก็น่าน้อยใจ คราวนี้เราตรงมาสงขลากับกิจกรรมวันแรกที่ชุมชน โหนด นา เล ชุมชนที่เราจะมาขอใช้ชีวิตอยู่แบบวิถีชาวบ้าน ลืมพิถีคนเมือง refresh ตัวเองให้กลมกลืนกับหมู่บ้านที่นี่ เป็นเวลา 5 คืน 6วัน

Share