ทดลองใช้ชีวิตเป็นชาวประมง กินอยู่ริมเล กับเรื่องราวเปิดซิงที่ชุมชนทุ่งหว้า จ.สตูล !!

เมื่อสถานที่มีเรื่องราว และเรื่องราวเหล่านั้นมีความหมายที่ทำให้เราอยากจะใช้ชีวิตเพื่อค้นหามัน... เปิดซิงครั้งแรกของการใช้ชีวิตกินอยู่แบบชาวประมง และเป็นครั้งแรกอีกเช่นกันกับการเดินทางมายังสตูล จังหวัดที่อาจจะไม่เด่นดังสู้จังหวัดอื่นๆในภาคใต้ แต่หลังจากที่มาเหยียบที่นี่แล้ว กลับทำให้ค้นพบว่านี่แหละ The hidden Gems Thailand แค่ 6 วัน 5 คืนมันไม่พอกับการที่เราจะศึกษาเพชรเม็ดนี้ด้วยซ้ำ

Share