สัมผัสมนต์เสห่น์ “ชุมชนบ้านบางพลับ” ชุมชนต้นแบบธรรมชาติดั้งเดิม

สวัสดีครับ ครั้งนี้เราจะพามาเที่ยวชุมชนหนึ่ง เป็นชุมชนที่อยู่ในตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงครามกัน นั่นก็คือ " ชุมชนบ้านบางพลับ " นั่นเอง ชุมชนนี้เป็นชุมชนต้นแบบของการสร้างอาชีพเลยนะจะบอกให้ ภายในชุมชนจะประกอบอาชีพทำการเกษตรแบบผสมผสาน ทำสวนแบบยกร่องโดยใช้ระบบน้ำขึ้น น้ำลง เช่น ปลูกส้มโอพันธุ์ขาวโหญ่ ซึ่งเป็นส้มโอขึ้นชื่อของชุมชนบ้านบางพลับนี้เลย

Share