” สุขสำราญ บ้านเชียง ” ดินแดนถิ่นไทพวน จังหวัดอุดรธานี

สุขสำราญ บ้านเชียง~ ชุมชนบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ชุมชนที่แสดงให้เห็นถึงการดำรงชีวิต ของคนในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปกว่า 5,000 ปี จากหลักฐานที่พบในพื้นที่รวมถึงมี วัฒนธรรม และ วิถีชีวิต ของชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์และมีเสน่ห์ เคยเรียนแต่ในวิชาประวัติศาสตร์ ในที่สุดก็ได้มาสัมผัสบรรยากาศจริงสักที

Share