บันทึกการเดินทาง ตำนาน “บ่อน้ำที่ไม่เคยเหือดแห้ง” ณ เชียงใหม่

ความสุขของคุณคือการได้ท่องเที่ยว? "หากความสุขของคุณคือการได้ท่องเที่ยว การท่องเที่ยวก็อาจจะเป็นอะไรที่มากกว่าการได้พักผ่อน... และมันจะดีแค่ไหนถ้าวันนี้ความสุขของคุณยังสามารถส่งต่อสิ่งดีๆให้คนรุ่นหลัง และยังได้ช่วยคนจำนวนมากที่เค้าไม่มีโอกาส"

Share