';
side-area-logo

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการแข่งขัน

ภารกิจผู้เข้าแข่งขัน (วันที่ 24 กรกฎาคม – 29 กรกฎาคม 2562)

 • เรียนรู้และสัมผัสวิถีชีวิตประเพณีท้องถิ่นตามโปรแกรมท่องที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนที่คุณเลือก เป็นเวลา 6 วัน/5 คืน
 • สร้างสรรค์และถ่ายทอดเรื่องราวการเดินทางท่องเที่ยวของคุณผ่านสื่อดิจิทัล ในรูปแบบดังต่อไปนี้
  • ภาพถ่าย
  • คลิปวิดีโอ
  • บทความ จำนวน 1 บทความ

  โดยการนำเสนอสร้างสรรค์เรื่องราวประสบการณ์ของผู้เข้าแข่งขัน เนื้อหาบทความภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าแข่งขันต่างประเทศ และเนื้อหาบทความภาษาไทยสำหรับผู้เข้าแข่งขันชาวไทย

 • การนำเสนอเรื่องราวของคุณต้องสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เพื่อนของคุณและนักท่องเที่ยวเยาวชนทั่วโลก โดยการโพสต์และแบ่งปันเรื่องราว, สร้าง vlogs เผยแพร่ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย พร้อมแท็กเพื่อนๆของคุณ และในช่วงเวลานี้คุณจะต้องแสดงทักษะการใช้ Social Media ต่างๆ เพื่อโปรโมทเรื่องราวของคุณอย่างสุดความสามารถ (ในการโพสต์ทุกครั้งผู้เข้าแข่งขันต้องใช้แฮชแท็ก #TheVillageStory #ThailandVillageAcademy #(ชื่อหมู่บ้าน)

หมายเหตุ: ในช่วงการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งทุกคนต้องเปลี่ยน Cover Facebook เป็น รูป Banner ของโครงการ

รางวัลสำหรับผู้ชนะ

 • Most Talented Story Curation: ผู้เข้าแข่งขันท่านใดที่คัดสรร นำเสนอเรื่องราวได้น่าสนใจ และ Social Engagement สร้างกระแสการรับรู้ผ่านสื่อออนไลน์ให้กับชุมชนสูงสุด จะเป็นผู้ชนะ ซึ่งผู้ชนะจะเป็นแบ่งเป็น ชาวต่างชาติ 5 อันดับ ชาวไทย 5 อันดับ โดยการตัดสินดังนี้
  50% จากคณะกรรมการ
  50% Social Engagement จากจำนวน views,likes, shares, comments, tags, tweets & retweets
  ผู้ชนะทั้ง 10 คนจะได้รับทุนการศึกษา ดังนี้

  • อันดับ 1 จะได้รับเงินรางวัล มูลค่า 100,000 บาท
  • อันดับ 2 จะได้รับเงินรางวัล มูลค่า 70,000 บาท
  • อันดับ 3 จะได้รับเงินรางวัล มูลค่า 50,000 บาท
  • อันดับ 4 จะได้รับเงินรางวัล มูลค่า 30,000 บาท
  • อันดับ 5 จะได้รับจะได้รับเงินรางวัล มูลค่า 10,000 บาท
 • ผู้เข้าแข่งทุกคนจะได้รับ ประกาศนียบัตร จากกระทรวงวัฒนธรรม
 • หลังจากจบการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันท่านใดที่สามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างต่อเนื่อง จะได้รับ ค่าตอบแทนจำนวน 5-10% ต่อโปรแกรมทัวร์

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • นักท่องเที่ยวเยาวชนต่างชาติและไทย อายุตั้งแต่ 18-35 ปี
 • มีทักษะในการใช้ Social Media และ สื่อออนไลน์
 • มีทักษะทางด้านการเขียนบทความ ถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโอ Vlog
 • มีจิตอาสาที่จะนำความรู้และความสามารถของตนเองทุ่มเทเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ชุมชน

กำหนดการเดินทาง

22 กรกฎาคม: ผู้เข้าแข่งขันจากต่างประเทศ เดินทางถึงเมืองไทย
23 กรกฎาคม: ผู้เข้าแข่งขันทั้งชาวต่างชาติ และผู้เข้าแข่งชาวไทยต้องเข้าร่วมกิจกรรม งานเลี้ยงต้อนรับในโรงแรมที่กรุงเทพฯ
24 – 29 กรกฎาคม: ผู้เข้าแข่งขันทุกคนลงพื้นที่ชุมชนเพื่อแข่งขันผลิตผลงานและโปรโมทชุมชนที่เลือก
30 กรกฎาคม: พักผ่อนตามอัธยาศัย ในกรุงเทพฯ
31 กรกฎาคม: ผู้เข้าแข่งขันทุกคนร่วมงาน ประกาศผล winner Announcement และรับประกาศนียบัตร จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

วิธีการคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 • การคัดเลือกผู้เข้าร่วมทั้ง 44 คน (ชาวต่างชาติ 22 คนและชาวไทย 22 คน) จะดำเนินการคัดเลือกโดยคณะกรรมการ และ ผู้จัดงาน โดยจะคัดเลือกจากโปรไฟล์ของผู้เข้าแข่งขัน การตัดสินใจของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดและไม่ให้มีข้อโต้แย้งใดๆ
 • ระบบปิดรับสมัครวันที่ 4 กรกฏาคม 2562 เวลา 17:00 น. ตามเวลาประเทศไทย ผู้เข้าร่วม 44 คนที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการประกาศในเว็บไซต์ของโครงการและจะได้รับการติดต่อกลับผ่านทางอีเมลในวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
 • ผู้เข้ารอบสุดท้ายจะต้องตอบกลับการแจ้งเตือนภายในระยะเวลา 7 วัน หากไม่มีการตอบกลับในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ผู้จัดงานจะคัดเลือกผู้เข้ารอบในลำดับถัดไป โดยไม่มีการแจ้งท่านให้ทราบล่วงหน้า

คำอธิบายการเดินทางและการมอบหมายงาน

 • อีเมลที่จะถูกส่งไปยังผู้เข้ารอบสุดท้าย 44 คนจะมีข้อมูลที่มีกำหนดการเดินทางแบบวันต่อวัน
 • กำหนดการเดินทางมีระยะเวลา จำนวน 10 วัน 9 คืน เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 และสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากมีการเปลี่ยนทางโครงการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
 • ผู้จัดงานจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมด (ตั๋วเครื่องบิน รถรับส่งท้องถิ่น ที่พัก อาหาร)
 • ทางโครงการจะเป็นผู้ทำประกันการเดินทางให้กับผู้เข้าแข่งขัน ในกรณีฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้เข้าแข่งขันในช่วงระยะเวลาการแข่งขัน ทางโครงการจะเป็นผู้ดูแลทั้งหมด

ผู้เข้าร่วมจะต้องทำภารกิจดังต่อไปนี้

 • ผู้เข้าแข่งขันทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ Thailand Village Academy จะต้องปฏิบัติตามสิ่งที่โครงการ สปอนเซอร์ และบริษัททัวร์ร้องขอ และให้สิทธิ์ในการใช้ภาพถ่าย/วิดีโอ/เรื่องราวของท่าน เผยแพร่ผ่านสื่อดิจิทัลต่างๆ ของโครงการ
 • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องให้ความร่วมมือเป็นตัวแทนในการสัมภาษณ์ผ่านสื่อต่างๆตามดุลยพินิจของผู้จัดการแข่งขันเท่านั้น
 • ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องปฏิบัติตนโดยคำนึงถึงกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชนและราชอาณาจักรไทย
 • ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องไม่กระทำการใด ๆ ที่ผิดต่อศีลธรรมภายใต้กฎหมายไทย
 • ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องไม่กระทำการใดๆ ที่จะทำให้ ผู้สนับสนุน ผู้จัดงานหรือโครงการ และบุคคลอื่นๆ เสื่อมเสียชื่อเสียง ไม่ใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง หากทางโครงการตรวจสอบแล้วว่า ผู้นั้นกระทำผิดฐานหมิ่นประมาท ทางโครงการจะถือว่าเป็นความผิดอันร้ายแรง และท่านจะถูกยุติออกจากการแข่งขันทันที
 • หากผู้เข้าแข่งขันประพฤติตัวไม่เหมาะสม ตามดุลยพินิจของโครงการ ทางโคงการจะทำการเพิกถอนผลประโยชน์ทั้งหมดและจะยุติออกจากการแข่งขันทันที
 • ทางโครงการมีสิทธิ์ในการสั่งงดใช้ภาพนิ่งและ ภาพวีดีโอ ของผู้เข่าแข่งขัน หากทางโครงการตรวจพบว่ามีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม การทำผิดกฎจะมีผลต่อการตัดสินของการให้คะแนน
 • ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรางวัลการแข่งขันและ/หรือแก้ไขกฎและข้อบังคับของการแข่งขันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการได้รับรางวัล

เกณฑ์การชนะและการมอบรางวัล

 • ทางโครงการจะทำการประกาศผู้ชนะในวันที่ 31 กรกฎาคมบน 2562 ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.ThailandVillageAcademy.com รวมถึงจะมีการส่งอีเมลแจ้งผลกับทางผู้ชนะเลิศ
 • ผู้ชนะเลิศจะต้องไม่พยายามเพิ่มจำนวนผู้เข้าชมผ่านการใช้โปรแกรมสร้างผู้เข้าชมอัตโนมัติที่เข้าข่ายหลอกลวง โกงหรือวิธีอื่นที่ไม่ถูกต้อง (เช่น automated click-generating software, macro programs, or internet agents) หากพบว่าผู้ชนะได้ทำการโกงหรือกระทำการอย่างไม่เหมาะสมที่ฝ่าฝืนกฎและข้อบังคับที่กำหนดไว้ ไม่ว่าหลังจบการแข่งขันหรือในช่วงระยะเวลาการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ์จากการได้รับตำแหน่งและรางวัลทันที โดยรางวัลจะถูกมอบให้กับผู้ชนะในลำดับถัดไป
 • รางวัลจะถูกมอบให้กับผู้ชนะที่สามารถติดต่อได้ตามที่อยู่และอีเมลที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มใบสมัครและทำการยืนยันกับผู้จัดงานอีกครั้งภายในระยะเวลาที่กำหนดภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้:
  • รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งอื่นได้ นอกจากทางโครงการจะเป็นผู้ตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงรางวัลแต่เพียงผู้เดียว แต่รางวัลที่เปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องเป็นรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากันหรือมากกว่าเท่านั้น
  • ตามกฎหมายของประเทศไทย ผู้ชนะเลิศที่ได้รับรางวัล จะต้องเสียภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% จากเงินรางวัลที่ได้รับ

Funded by

Supported by

Co Created by

Media Partner by